Petanqueterreinen

Petanque in Kortrijk
Petanque is een sport die een gestage groei kent in Vlaanderen. Er zijn 110 clubs in Vlaanderen met samen zowat 7000
leden. De laatste 5 jaar kent de federatie een jaarlijkse aangroei van 5 à 10%.
In Kortrijk zijn er drie clubs,  Petanqueclub De Rollebollers
PC Kortrijk Petanque
De Markobollers, die zich aansloten bij de federatie maar er zijn ook heel wat gelegenheidsteams die deze sport recreatief beoefenen.
. Er zijn momenteel zo'n 20 locaties op Kortrijks grondgebied waar er vrij aan petanque kan gedaan worden binnen korte tijd worden er nog enkele terreinen aangelegd. Hieronder vind je de locaties die voor het brede publiek toegankelijk zijn.